Izrada horizontalne prometne signalizacije od trajnih materijala na autocesti A1:

 • dionica Skradin – Šibenik
 • dionica Sv. Rok – Zadar II
 • dionica Zadar II – Šibenik
 • dionica Prgomet – Dugopolje

Izrada horizontalne prometne signalizacije od trajnih materijala (vibro linija) na autocesti A3:

 • dionica Ivanja-Reka – Lipovac

Izrada horizontalnih 3D oznaka za sprječavanje ulazaka vozila u suprotan smjer na autocestama

Povećanje hvatljivosti kolnika na autocestama A1 i A3

Dobava i ugradnja ublaživača udara na autocestama A1, A5, A6, A7

Sanacija površinske odvodnje metodom žljebičanja na pojedinim lokacijama autocesta A1 i A6

 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom na autocesti A8 – Istarski ipsilon, dionice Rogovići – Ivoli – Cerovlje
 • Ugradnja zaštitne odbojne ograde i ublaživača udara te izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom na autocestama A8 i A9 – Istarski ipsilon faza 2a (95 km autoceste)
 • Obnova horizontalne signalizacije termoplastikom i sprej termoplastikom na autocesti A9 – Istarski ipsilon, dionica Kanfanar – Pula
 • Povećanje hvatljivosti kolnika na Istarskom ipsilonu
 • Sanacija površinske odvodnje metodom žljebičanja
 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i terminala na autocesti A2, područje AC baze Hrušica
 • Povećanje hvatljivosti na autocesti A1
 • Izrada privremene i trajne horizontalne signalizacije na AC Draženci – MMP Gruškovje, 2a etapa od km 7.260 do km 13.030
 • Dobava i isporuka zaštitne odbojne ograde klase H2 W1 na Pelješkom mostu

Izrada horizontalne prometne signalizacije od trajnih materijala na autocesti A1:

 • dionica Đakovo – Svilaj
 • Most Drava
 • dionica Osijek – Most Drava – Most Halašica

Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom prilikom rekonstrukcije Rotora Remetinec, Zagreb

Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i terminala na opasnim mjestima na autocesti A1, dionice Bosiljevo II – Ogulin – Mala Kapela

Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i terminala na autocesti A3; Okašinec, Kutina, PUO Križ, PUO Popovača

 • Obnova horizontalne signalizacije na državnim i županijskim cestama Primorsko-goranske županije
 • Dobava i montaža zaštitne odbojne ograde i izrada horizontalne signalizacije na cesti D3, dionica Delnice – Rogozno
 • Izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom prilikom sanacija asfalta na autocesti A6
 • Dobava i montaža zaštitne odbojne ograde i izrada horizontalne signalizacije na cesti D501, dionica Oštrovica – Meja
 • Izrada horizontalne signalizacije u Zračnoj luci Pula
 • Izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom na autocesti A4, dionica Sveta Helena – Breznički Hum
 • Dobava i montaža zaštitne odbojne ograde i izrada horizontalne signalizacije sprej termoplastikom na cesti D44, dionica Lupoglav – Brščak
 • Dobava i montaža zaštitne odbojne ograde i izrada horizontalne signalizacije na cesti DC24 Zlatar Bistrica – Konjščina
 • Izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom prilikom sanacija asfalta na autocesti A3
 • Izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom na autocesti A8 – Istarski ipsilon
 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde na objektima, vijadukti Limska Draga i Drazej
 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde na objektima, čvor Jankomir
 • Izrada horizontalne signalizacije na izgradnji prodajnih centara Plodine
 • Izrada horizontalne signalizacije prilikom rekonstrukcije raskrižja u Feričancima

Video

Izvedeni radovi u Hrvatskoj

 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom na autocesti A8 – Istarski ipsilon, dionice Rogovići – Ivoli – Cerovlje
 • Izrada horizontalne prometne signalizacije od trajnih materijala na autocesti A1:
  • dionica Skradin – Šibenik
  • dionica Sv. Rok – Zadar II
  • dionica Zadar II – Šibenik
  • dionica Prgomet – Dugopolj
 • Izrada horizontalne prometne signalizacije od trajnih materijala (vibro linija) na autocesti A3:
  • dionica Ivanja-Reka-Lipovac
 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom na autocesti A5:
  • dionica Đakovo–Svilaj
  • Most Drava
  • dionica Osijek–Most Drava–Most Halašica

 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom prilikom rekonstrukcije Rotora Remetinec, Zagreb
 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i terminala na opasnim mjestima na autocesti A1, dionice Bosiljevo II – Ogulin – Mala Kapela
 • Izrada horizontalnih 3D oznaka za sprječavanje ulazaka vozila u suprotan smjer na autocestama
 • Izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom na autocesti A4, dionica Sveta Helena – Breznički Hum
 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde na objektima, vijadukti Limska Draga i Drazej
 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i terminala na autocesti A3; Okašinec, Kutina, PUO Križ, PUO Popovača
 • Ugradnja zaštitne odbojne ograde i ublaživača udara te izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom na autocestama A8 i A9 – Istarski ipsilon faza 2a (95 km autoceste)
 • Izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom prilikom sanacija asfalta na autocestama A3, A4 i A6
 • Izrada horizontalne signalizacije na autocesti A6:
  • dionica Kikovica – Oštrovica – Vrata
  • čvor Novigrad
  • naplate Demerje
 • Izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom na autocesti A7:
  • dionica Sv. Kuzam – Križišće
  • dionica Rupa – Rijeka (obilaznica Rijeke)
 • Obnova horizontalne signalizacije termoplastikom i sprej termoplastikom na autocesti A9 – Istarski ipsilon, dionica Kanfanar – Pula
 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i demontažnih prolaza te izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom na AC12/DC10 i AC13/DC12 – Podravski ipsilon
 • Povećanje hvatljivosti kolnika na autocestama A1 i A3
 • Sanacija površinske odvodnje metodom žljebičanja na pojedinim lokacijama autocesta A1, A6, A9
 • Povećanje hvatljivosti kolnika na Istarskom ipsilonu
 • Dobava i ugradnja ublaživača udara na autocestama A1, A5, A6, A7, A9
 • Dobava i ugradnja demontažnih prolaza na autocesti A3: čvor Buzin, čovr Ivanja Reka, Velikopoljska cesta
 • Obnova horizontalne signalizacije na državnim i županijskim cestama Primorsko-goranske županije
 • Izrada horizontalne signalizacije sprej termoplastikom na cestama D3 i D8
 • Dobava i montaža zaštitne odbojne ograde i izrada horizontalne signalizacije na cesti D3, dionica Delnice – Rogozno
 • Dobava i montaža zaštitne odbojne ograde i izrada horizontalne signalizacije sprej termoplastikom na cesti D44, dionica Lupoglav – Brščak
 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde na objektima, čvor Jankomir
 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde na cesti D32, dionica Delnice – Crni Lug
 • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde na cesti D8, od raskrižja Zablaće do Morinjskog mosta u naselju Brodarica
 • Ugradnja zaštitne odbojne ograde te dobava i ugradnja ublaživača udara na Autocesti A1, dionica Ravča – Ploče
 • Dobava i isporuka zaštitne odbojne ograde za autocesti A6
 • Izrada horizontalne signalizacije u Zračnim lukama: Zagreb, Pula, Vojna baza Pleso
 • Izrada horizontalne signalizacije u gradovima: Zagreb, Osijek, Rijeka, Pula, Poreč, Umag, Rovinj, Zaprešić, Požega, Vukovar, Labin, Bjelovar, Bakar…

Izvedeni radovi u inozemstvu

Slovenija
 • Autocesta A2, područje AC baze Hrušica
  • Dobava i ugradnja zaštitne odbojne ograde i terminala na autocesti A2, područje AC baze Hrušica
 • Autocesta A1
  • Povećanje hvatljivosti na autocesti A1
 • AC Draženci – MMP Gruškovje
  • Izrada privremene i trajne horizontalne signalizacije na AC Draženci – MMP Gruškovje, 2a etapa od km 7.260 do km 13.030

 • Autoceste Dars
 • Dionica 8km Grobelno-Šentjur: Izrada horizontalne signalizacije
 • Ljubljana (Tomačevo-Dunajska); (Dunajska-Celovška): Izrada trajne iprivremene horizontalne signalizacije
 • Šentjur-Mestinje (Grobelno)
 • Izrada horizontalne signalizacije od trajnog materijalana GC G2-107/1275 km 4.000
 • Dunajska-Celovška (Ljubljana)
 • Izrada privremene horizontalne signalizacije naHC H3/0689 km 0.500
 • Izrada horizontalne signalizacije od trajnog materijalana HC H3/0088 km 0.500,Tomačevo-Dunajska in HC H3/0089 km 1.000
 • Izrada horizontalne signalizacije od trajnog materijalana HC H3/0688 km 1.100,Tomačevo-Dunajska in HC H3/0689 km 1.000 in 2.000
 • Celovška-Koseze (Ljubljana)
 • Izrada horizontalne signalizacije sprej termoplastikom na HC H3/0090 km 0.200
 • Autocesta A1, predor Dekani
 • Povećanje hvatljivosti kolnikana AC A1/0662 km 4.000 do km 4.750
 • Jagodje-Valeta
 • Izrada horizontalne signalizacije od trajnog materijalana GC G2-111/1509 odkm 1.707 do km 2.666
 • Dekani-Lazaret
 • Izrada horizontalne signalizacije na RC R2 – 406/1407 od km 6.305 do km 6.800
 • Dionica 0094 Podlehnik – MMP Gruškovje regionalna cesta
 • Izrada horizontalne signalizacije nadevijacijama1-9, 1-11, 1-13, 1-14, 1-14a
 • Starod – Podgrad
 • Izrada horizontalne signalizacijena G1 odsek 0356 od km 5.359 do km 5.981
 • Podgrad – Ilirska Bistrica
 • Izrada horizontalne signalizacijena R2 odsek 1379 od km 0.296 do km 1.330
 • Ilirska Bistrica – Jelšane
 • Izrada horizontalne signalizacije naG1 odsek 0343 od km 8.085 do km 8.500
 • Unec – Postojna
 • Izrada privremene horizontalne signalizacijena AC A1/0055 in 0655 od km0.720 do km 7.030
 • Arja Vas-Črnova in Velenje-Škale
 • Uklanjanje debeloslojnih horizontalnih oznaka
 • Povećanje hvatljivosti kolnika
 • Planina – Unec
 • Izrada horizontalne signalizacijesprejtermoplastikom na R3–754, dionica1493
 • Ivančna Gorica – Grosuplje
 • Izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom na autocesti A2, dionica 0622
 • Črnuče – Tomačevo
 • Izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalomna G2-104/0087 od km 0,850 do km 2,646 in G2-104/0687 od km 0,850 do km 2,600 Ljubljana
 • Naplatna postaja LOG
 • Izrada horizontalne signalizacije trajnim materijalom te izrada privremene horizontalne signalizacije na autocestiA1 / 0052 in 0652, Brezovica-Vrhnika


Bosna i Hercegovina
 • Podlugovi – Sarajevo sjever
  • Otklanjanje efekata akvaplaninga na mostu M6 dionice Podlugovi – Sarajevo sjever
 • Koridor Vc
  • Izrada horizontalne signalizacije od trajnog materijala u tunelu „Vijenac“
 • Mahovljanska petlja, Laktaši
  • Strojno uklanjanje hidroizolacije na lokaciji Mahovljanska petlja, Laktaši


Francuska
 • Autocesta A63, Bordeaux-Bayonne
  • Ugradnja zaštitne odbojne ograde na autocesti A63, Bordeaux-Bayonne (110 km autoceste)
 • Solarna elektrana Toul
  • Ugradnja stupova za solarne panele
 • Grad Pariz
  • Izrada horizontalne signalizacije na području grada Pariza
 • Autocesta A7, Lyon – Valance – Avignon
  • Izrada betonske zaštitne ograde na autocesti A7 Lyon – Valance – Avignon
 • Autocesta A75, Clermont-Ferrand – Issoire
  • Izrada betonske zaštitne ograde na autocesti A75, Clermont-Ferrand – Issoire
 • Gradovi Le Havre, Rouen, Nice, Cannes
  • Izrada horizontalne signalizacije na području gradova Le Havre, Rouen, Nice, Cannes


Danska
 • Autocesta Kliplev – Sonderborg
  • Ugradnja zaštitne odbojne ograde na autocesti Kliplev-Sonderborg


Belgija
 • Grad Bruxelles
  • Izrada horizontalne signalizacije na području grada Bruxellesa


Kosovo
 • Državne ceste i autoceste
  • Izrada horizontalne signalizacije na državnim cestama
  • Izrada horizontalne signalizacije na autocesti Pristine Hani i Elezit, dionice C1B, C2, C3

Kontakt

Signalinea d.o.o.
tel. +385 51 506 515
fax. +385 51 506 516
Certifikati
This site is registered on wpml.org as a development site.