Kontakt

Signalinea d.o.o.
fax. +385 51 506 516
Si-Linea d.o.o.
tel. +386 (0)51 390 398

Kontaktirajte nas

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Temeljem članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09. i 89/09. – isp.), korisnik ima pravo prigovora putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@signalinea.hr ili poštom na adresu SIGNALINEA d.o.o., Kukuljanovo 344 C, 51227 Kukuljanovo.

Molimo da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke: ime i prezime te adresa za dostavu odgovora.

Na sve prigovore ćemo odgovoriti u roku od maksimalno 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka na koje su mogu upiti svi upiti i/ili prigovori vezano za Uredbu ( EU ) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ te za Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine 42/2018 je: szop@signalinea.hr.

This site is registered on wpml.org as a development site.