TERMINALI

Terminali Signalinea

Terminali su naprave koje se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih ograda i jedan su od najčešćih stradalih elemenata zaštitne ograde kod prometne nesreće. Terminali kao upijači energije su efektivne naprave u smanjenju posljedica nakon prometnih nesreće. Smrtnost se može umanjiti do 78% i ozljede do 68% primjenom terminala.