Reference:

Radovi u Hrvatskoj

 • Autocesta A8 i A9 - Istarski ipsilon faza 2a
  • Izrada horizontalne signalizacije - 95 km autoceste
  • Ugradnja odbojne ograde - 95 km autoceste
  • Izrada betonskih elemenata uzdužne odvodnje - 95 km autoceste
 • Autocesta A1 - Zagreb-Split-Dubrovnik
  • Dionica Ravča-Ploče - Ugradnja ublaživača udara
  • Dionica Ravča-Ploče - Ugradnja odbojne ograde - 10 km autoceste
  • Dionica Šestanovac-Ravča - Ugradnja odbojne ograde
 • Autocesta A6 - Rijeka-Zagreb
  • Naplate Demerje- Izrada horizontalne signalizacije i ugradnja ublaživača udara
  • Dionica Oštrovica-Stara Sušica - Izrada horizontalne signalizacije
  • Isporuka odbojne ograde - 8 km i ublaživača udara
  • Čvor Novigrad: Izrada horizontalne signalizacije i ugradnja terminala
  • Dionica Kikovica-Oštrovica-Vrata - Izrada horizontalne signalizacije
 • Autocesta A5 - Beli Manastir-Osijek-Svilaj
  • Dionica: Đakovo-Svilaj - Izrada horizontalne signalizacije i ugradnja ublaživača udara
  • Most Drava - Ugradnja odbojne ograde - 870 m mosta
 • Autocesta A2 Zagreb-Macelj
  • Ugradnja ublaživača udara
 • Autocesta A7 - Rupa - Rijeka - Žuta Lokva
  • Dionica 5 km: Obilaznica Rijeke - Izrada horizontalne signalizacije
  • Dionica 18 km: Sv.Kuzam - Križišće - Izrada horizontalne signalizacije
 • Autocesta A12 - Podravski ipsilon - Putni prijelazi i prolazi
  • Izrada horizontalne signalizacije
  • Putni prijelazi i prolazi - Ugradnja signalizacije i zaštitne odbojne ograde
 • Autocesta A13 - Podravski ipsilon
  • Izrada horizontalne signalizacije
  • Nabava i ugradnja odbojne ograde
 • Autocesta A12 - Podravski ipsilon - Putni prijelazi i prolazi
  • Izrada horizontalne signalizacije
  • Putni prijelazi i prolazi - Ugradnja signalizacije i zaštitne odbojne ograde
 • Autocesta A12 - Podravski ipsilon - Putni prijelazi i prolazi
  • Izrada horizontalne signalizacije
 • Izrada horizontalne signalizacije u Zračnim lukama:
  • Zagreb, Pula, Vojna baza Pleso
 • Izrada horizontalne signalizacije u gradovima:
  • Zagreb, Osijek, Rijeka, Pula, Poreč, Umag, Rovinj, Zaprešič, Požega, Vukovar, Labin, Bjelovar i dr.
 • Izrada horizontalne signalizacije, zaštitne ograde i opreme
  • ceste na mnogim državnim županijskim i lokalnim cestama Republike Hrvatske

Radovi u inozemstvu:

 • Koridor Vc - Bosna i Hercegovina
  • Izrada horizontalne signalizacije u tunelu Vijenac
 • Autocesta A63 Bordeaux-Bayonne - Francuska
  • Ugradnja odbojne ograde - 110 km autoceste
 • Autocesta Kliplev-Sonderborg - Danska
  • Ugradnja odbojne ograde
 • Solarna elektrana Toul - Francuska
  • Ugradnja stupova za solarne ploče
 • Kosovo
  • Izrada horizontalne signalizacije na državnim cestama
  • Autocesta Pristine Hani i Elezit section C1B,C2,C3 - izrada horizontalne signalizacije
 • Područje grada Pariza
  • Izrada horizontalne signalizacije
 • Autoceste Dars - Slovenija
  • Dionica 8km Grobelno-Šentjur: Izrada horizontalne signalizacije
  • Obilaznica Ljubljane (Tomačevo-Dunajska); (Dunajska-Celovška) : Izrada trajne i privremene horizontalne signalizacije