NOVITETI

Katalog Signalinea Visokotlačna tehnologija

Novost u ponudi tvrtke Signalinea d.o.o. je stroj koji koristi jedinstvenu “prizmatičnu” visokotlačnu vodenu tehnologiju te ima široki raspon radnih aktivnosti u održavanju i građenju prometnica. Preuzmite katalog za detalje.

Otklanjanje „akvaplaniranja“

Rješenje za površine na kojima postoji opasnost od akvaplaniranja je urezivanje žljebova koje se koristi na asfaltnim i betonskim kolnicima. Žljebovi širine 30 cm i dubine 4-5 mm urezuju se posebno dizajniranim strojem. Tako obrađena površina postaje hrapava, a uvelike joj se poboljšavaju drenažna svojstva.

signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti
signalizacija na cesti signalizacija na cesti

Termoplastični materijali za površine visokog trenja

Pogodni su za sve ceste gdje se traži visok otpor klizanju. Koristi se na opasnim zavojima, križanjima, kružnim raskrižjima i prilazima pješačkih prijelaza.

Obilježavanje biciklističkih staza – Kapucinski trg Varaždin

signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti
signalizacija na cesti signalizacija na cesti

Obilježavanje transportnih puteva - skladišni prostori Tvornice duhana Rovinj u Kanfanaru

signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti

Terminali za zaštitne odbojne ograde

Terminali su naprave koje se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih odbojnih ograda i jedan su od najčešćih stradalih elemenata zaštitne ograde kod prometne nesreće. Terminali kao upijači energije su efektivne naprave u smanjenju posljedica pri prometnim nesrećama. Primjenom terminala smrtnost se može umanjiti do 78% i ozljede do 68%.

signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti

više